[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]Spis treści ROZDZIAŁ 11.  RADY I OSTRZEŻENIA DLA CHRZEŚCIJAN

  GDZIE LEŻY PODSTAWA PRAWEGO CHARAKTERU
  DLACZEGO RODZĄ SIĘ CHORE DZIECI
  JAK DZIAŁA HERBATA
  JAKIE UŻYWKI SĄ GRZECHEM I POWINNY BYĆ ODRZUCONE
  DO CZEGO MOŻE PROWADZIĆ UŻYWANIE HERBATY
  KTO ODEJDZIE OD LUDU BOŻEGO
  CO JEST MORALNYM ZŁEM
  CO NIE POWINNO BYĆ ZALECANE
  JAKIE SĄ ZASADY DLA CHRZEŚCIJAN ŻYJĄCYCH OBECNIE
  W JAKI SPOSÓB TYSIĄCE DUSZ IDZIE NA ZGINIENIE
  JAK ZBIERAĆ PUNKTY DO NIEBA
  CO JEST FORMĄ BAŁWOCHWALSTWA
  KIEDY DZIECI NIE OTRZYMAJĄ PIECZĘCI BOŻEJ I ZGINĄ
  BEZ CZEGO MOŻE OBEJŚĆ SIĘ MŁODA NIEWIASTA
  CZEGO NIEBO NIE ZALECA
  CZEGO ZABRANIA SIĘ DZIECIOM
  CO HAMUJE PRAWDZIWY ROZWÓJ DUCHA I CHARAKTERU
  O CZASACH SETA I ENOSZA
  CHRZEŚCIJANIE STAREGO TESTAMENTU
  O KIEŁKOWANIU ZIARNARozdział 11

Rady i ostrzeżenia dla chrześcijan

Bóg przemawia do nas za pośrednictwem świadectw, danych zborowi, i za pośrednictwem książek, które pomagają zrozumieć jasno nasz obowiązek i nasze stanowisko, jakie powinniśmy zająć obecnie.

Ewangelizacja, s. 177.

W tym miejscu chcę przedstawić punkt widzenia Ellen White na bardziej przyziemny temat, jakim jest codzienne chrześcijańskie życie. To oryginalne poselstwo, jakie skierowała do adwentystów, znane jest jako Reforma Zdrowotna. Przyniosło ono plon w postaci niezliczonych rad, napomnień i ostrzeżeń, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Wszystko to, co napisała na ten temat, tak jak i inne jej pisma, zostało bez wyjątku uznane za natchnione. Żeby dać czytającemu większą swobodę własnej oceny myśli tutaj zawartych, spróbuję odpowiedzieć na większość z postawionych pytań jedynie cytatami z jej książek.

Gdzie leży podstawa prawego charakteru?

Podstawa prawego charakteru człowieka formuje się i krzepnie dzięki zachowaniu przez matkę ścisłej wstrzemięźliwości przed narodzeniem się dziecka.

Umysł - charakter - osobowość, s. 117.

Dlaczego rodzą się chore dzieci?

Chore dzieci rodzą się z tego powodu, że rodzice dogadzali swemu apetytowi.

Umysł - charakter - osobowość, s. 117.

Jak działa herbata?

Herbata działa na organizm jak trucizna.

Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 143.

Jakie używki są grzechem i powinny być odrzucone?

Herbata, kawa, tytoń i alkohol muszą być przez nas przedstawiane jako używki, których stosowanie jest grzechem (...) nie mogą być nawet używane z umiarem, ale mają być zupełnie odrzucone.

Wydarzenia czasów końca, s. 56.

Do czego może doprowadzić spożywanie herbaty?

Alkoholik sprzedaje swój rozum za kieliszek trucizny. Szatan przejmuje wtedy kontrolę nad jego rozumem, uczuciami, sumieniem. Taki człowiek niszczy świątynię Bożą. Spożywanie herbaty pomaga w wykonaniu takiej samej pracy

Umysł - charakter - osobowość, s. 266.

Kto odejdzie od Ludu Bożego i dlaczego?

Wielu tych, którzy obecnie jedynie połowicznie nawrócili się w kwestii jedzenia mięsa, odejdzie od Ludu Bożego, aby już nigdy doń nie powrócić.

Wydarzenia czasów końca, s. 56.

Co jest moralnym złem?

Ellen White miała widzenie o reformie zdrowotnej w 1883 roku, jednak pierwszym reformatorem, który już w latach dwudziestych XIX wieku stworzył towarzystwo wstrzemięźliwości, a do zmian w życiu [...] dodał w 1844 r. odrzucenie prawdziwej kawy, mięsa i niezdrowych, chociaż smacznych, deserów[27] - był Joseph Bates. Widać więc, kto tak naprawdę był inicjatorem tych zmian.

Ellen White przyjmując widzenie dotyczące reformy zdrowia za prawdziwe, nie przyjmuje do wiadomości Bożego rozporządzenia danego potomkom Noego:

Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.

(Rdz 9:3-4 BT)

Twierdzi ona:

Jedzenie mięsa zostanie w końcu zaniechane przez tych, którzy oczekują na przyjście Pana; mięsa nie będzie w ich jadłospisie.

Wydarzenia czasów końca, s. 56.

Reforma zdrowia ma wykonać w naszym ludzie pracę, która jeszcze nie została wykonana. Jest wielu, których należy uświadomić o niebezpieczeństwach związanych z jedzeniem mięsa, wielu takich, którzy nadal jedząc mięso narażają na szwank swoje fizyczne, psychiczne i duchowe zdrowie.

Wydarzenia czasów końca, s. 56.

Ellen White niedwuznacznie daje do zrozumienia, że jedzenie mięsa ma wpływ na nasze morale, a nawet na nasze zbawienie. Dlaczego więc wcześniej ludzie mogli jeść mięso, a my dzisiaj nie? Dlaczego Jezus jadł mięso? Według niej przejście na wegetarianizm jest warunkiem koniecznym do nowonawrócenia (patrz podrozdział: Kto odejdzie od Ludu Bożego?).

Nigdzie nie czytamy, by apostołowie zalecali wegetarianizm. Apostoł Piotr wyraźnie naucza, po co są stworzone zwierzęta:

...nierozumne zwierzęta [...] z natury są po to, by je łapano i zabijano...

(2 Ptr 2:12)

Co więcej, każdy Izraelita musiał jeść mięso, taki obowiązek nałożył na Żydów Bóg, nakazując jedzenie baranka paschalnego. Każdy kapłan jadł mięso z ofiar. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek wegetarianizmie. Bóg sam każe człowiekowi jeść mięso! Dziwią więc poniższe słowa prorokini adwentyzmu:

Mięso nie było nigdy najlepszym pożywieniem[28];

Śladami Wielkiego Lekarza, s. 79.

Może nie było najlepsze, ale czy było i jest złe?. Autorka tych słów próbuje uzasadnić je następująco:

...spożywanie go jest coraz niebezpieczniejsze, gdyż choroby wśród zwierząt szerzą się w sposób zastraszający.

Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 1991, s. 79.

Tego typu argumentacja nie wytrzymuje krytyki, gdyż obecnie skażenie żywności, nie tylko mięsa, jest ogromne. Warzywa i owoce są wprost naszpikowane chemią, o mutacjach genetycznych nie wspominając. Czy to jest powód, żeby ich nie jeść? Co mają jeść ludzie, którzy nie mają warzyw i owoców z własnych upraw?

Podsumowanie nauczania Ellen White w kwestii jedzenia mięsa wygląda następująco: jeśli adwentysta zje kurę wyhodowaną przez siebie, to naraża na szwank swoje fizyczne, psychiczne i duchowe zdrowie i jest połowicznie nawrócony. Czy zdawałeś sobie czytelniku z tego sprawę?

Co nie powinno być zalecane?

Jak młodzi mężczyźni, tak i młode dziewczyny, powinni się uczyć gotować ekonomicznie. A przy tym zrzekać się zupełnie używania mięsa. Przygotowanie potraw, które zawierają mięso, nie powinno być zalecane, oznaczałoby to mianowicie raczej cofanie się do ciemnoty i błędów egipskich ponieważ to nie ma nic wspólnego z czystym sposobem życia.

Poselstwo do młodzieży, s. 166.

Problemy z jedzeniem mięsa mieli wierzący już w czasach apostoła Pawła. Czyżby te nauki, które skierował do Rzymian i Kolosan straciły na aktualności? W żadnym wypadku! Oto, co napisał Paweł:

Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go.

(Rzym. 14:2-4)

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju (...) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.

(Kol. 2:16.20-23)

Porównując te dwa stanowiska, mam wrażenie, iż Ellen White ma odmienny pogląd od nauki apostoła Pawła o napojach i pokarmach. Poszła swoją drogą zakazów i nakazów, w przeciwieństwie do Pawła, który niczego nie zakazuje i nie nakazuje, a zaleca tylko wstrzemięźliwość i trzeźwość. Ja oczywiście nie będę podpowiadać, kogo trzeba bardziej słuchać, czytelnicy Biblii doskonale sami o tym wiedzą.

Jakie są zasady dla chrześcijan żyjących obecnie?

W zamian za to chce, aby mężczyźni i kobiety okazywali Mu swoją wdzięczność przez zwrot w postaci dziesięciny i darów - ofiar dziękczynnych, ofiar podnoszenia i ofiar za grzechy.

Działalność apostołów, s. 46.

Oprócz dziesięciny Bóg domaga się pierwocin z ogólnego naszego dochodu.

Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 27.

Te dwa ostatnie cytaty pokazują, że jest coś, co Ellen White zostawiła dla adwentystów z zakonu ceremonialnego (Gal. 3:24-25).

W jaki sposób tysiące dusz idzie na zginienie?

Chcesz samolubnie zachować, jako swą własność, tę część, której On żąda dla siebie. Chcesz ją dla siebie zatrzymać i zużytkować na inny cel, niż na zbawienie dusz? Wskutek takiego postępowania tysiące dusz idzie na zginienie!

Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 57.

Jak zbierać punkty do nieba?

Dawajcie regularnie, pięćdziesiąt groszy, złotówkę, dwie tygodniowo, tyle, ile byście chcieli widzieć w zapisie ksiąg nieba w dniu Bożym.

Ze skarbnicy świadectw, t. II, s. 30.

A co mówi Pismo?

A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.

(II Kor. 9:6-7)

Widzimy tu wyraźną różnicę. Ellen White tworzy zasadę regularnego dawania, natomiast Paweł zachęca do dawania z ochotnego serca. Wybór, jak postępować, należy do każdego z nas.

Co jest formą bałwochwalstwa?

Paradne uczesanie, kokardy, wstążki, koronki, falbanki, złote i srebrne ozdoby - to forma bałwochwalstwa.

Ze skarbnicy świadectw, t. II, s. 132.

Kiedy dzieci nie otrzymają pieczęci Bożej i zginą?

Kiedy rodzice zezwalają dzieciom brać udział w lekcjach świeckich szkół i czynić dzień sobotni dniem powszednim, wtedy dzieci nie mogą otrzymać pieczęci Bożej i zginą wraz ze światem. Czyż ich krwi nie będzie się żądać z rąk rodziców?

Ze skarbnicy świadectw, t. II, s. 119.

Bez czego może się obejść młoda niewiasta?

Jeśli trzeba, młoda niewiasta może obejść się bez znajomości francuskiego i algebry, a nawet muzyki, ale nieodzowne jest, aby umiała ugotować smaczny i pożywny pokarm...

Chrześcijański dom, s. 53-54.

Ważną rzeczą jest nie to, żeby nasze córki uczyły się malarstwa, zdobnictwa, muzyki, wyższej matematyki lub krasomówstwa, lecz to, żeby uczyły się kroju i szycia dla własnego użytku, sporządzania pożywienia w sposób zdrowy i smaczny.

Chrześcijański dom, s. 55.

Czego niebo nie zaleca?

Istnieją takie przyjemności, jak tańce, gra w karty, szachy, warcaby i inne, których nie możemy zalecać, gdyż niebo ich nie zaleca, otwierają bowiem drzwi wszelkiemu złu.

Chrześcijański dom, s. 312.

Czego zabrania się dzieciom?

Ponieważ zabraniamy naszym dzieciom świeckich zabaw, które prowadzą do zepsucia i zwiedzenia, powinniśmy starać się dla nich o niewinne rozrywki, które wiodłyby je na dobre drogi, gdzie nie ma niebezpieczeństwa.

Chrześcijański dom, s. 313.

Co hamuje prawdziwy rozwój ducha i charakteru?

Również wycieczki, takie jakie zwykle się odbywają, hamują prawdziwy rozwój ducha i charakteru. Tworzą się frywolne towarzystwa, z przyzwyczajeniami do wybryków i swawoli, które kształtują całe przyszłe życie.

Wychowanie, s. 148.

Na koniec cytaty, które aż proszą się o komentarz, ale pozostawiam je Waszej ocenie:

O czasach Seta i Enosza

Możliwości zdobywania wiedzy o Bogu za pośrednictwem Jego dzieł nigdy już nie były tak doskonałe jak w tamtych czasach. Więc chociaż była to era religijnej ciemności, z drugiej strony był to okres wielkiego oświecenia.

Patriarchowie i prorocy, s. 60.

Chrześcijanie Starego Testamentu

Abel jako pierwszy chrześcijanin spośród dzieci Adama umarł śmiercią męczeńską.

Nauki z góry błogosławienia, s. 35.

Również wtedy ludzie nie byli pozbawieni nauczycieli, którzy uczyli drogi żywota, gdyż Noe i Enoch byli chrześcijanami.

Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 33.

O kiełkowaniu ziarna

Musi być zesłany deszcz, aby zwilżył spragnione pola, słońce musi dać ciepło, pogrzebanemu w ziemi ziarnu trzeba prądu elektrycznego.

Przypowieści Chrystusa, s. 32.

Jeżeli Bóg przemawia, jak twierdzi E. White, za pośrednictwem jej świadectw i książek (por. motto tego rozdziału), to dlaczego nieraz trudno jest znaleźć potwierdzenie tego w Biblii? Wystarczy dla przykładu porównać to, co ona głosi o napojach i pokarmach, z czternastym rozdziałem listu do Rzymian, aby się przekonać, że Biblia naucza czegoś innego. Każdy dla własnego zdrowia powinien to sprawdzić.

Bóg przemawia do nas za pośrednictwem Słowa Bożego, które jest niezawodne. Niech więc poniższy cytat z Jego Słowa będzie zwieńczeniem tego rozdziału:

Świadectwa twoje są moim dziedzictwem na wieki, gdyż są rozkoszą serca mego.

(Psalm 119:111)[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej] Wizyt:[an error occurred while processing this directive]