[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]Spis treści ROZDZIAŁ 10.  ZA, A NAWET PRZECIW

  O ŁASCE BOŻEJ
  IZRAELICI W NIEWOLI BABILOŃSKIEJ
  POMYŁKA ROKU 1844
  PODROBIENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA
  ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
  ŚWIATŁO NA NOWEJ ZIEMI
  O DUCHU ŚWIĘTYM
  MODLITWA WIARY
  LOKOWANIE PIENIĘDZY
  KOBIETA W CIĄŻY
  OBIETNICE BOŻE
  KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU
  O ODRZUCENIU IZRAELA


Rozdział 10

Za, a nawet przeciw

Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(Mat. 7:17-18)

Jeden ze współczesnych nam polityków powiedział kiedyś: jestem za, a nawet przeciw. Obecnie, to spopularyzowane powiedzenie określa osoby pełne sprzeczności, do końca niezdecydowane, niekonsekwentne i niestałe w swoich poglądach. Czy jednak powinno tak być w sprawach wiary?

Pismo Święte nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie "Tak, Tak" jest równocześnie "Nie, Nie"? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie "Tak" i "Nie".

(II Kor. 1:17-18)


O łasce Bożej


Przykład 1.

Łaska Boża spływała na wszystkich bez wyjątku
Wielki bój, s. 17.
Łaska Boga spływa tylko na tych ludzi, w których sercach zapisało się Jego prawo Boże i którzy stanowią z Nim jedność.
Życie Jezusa, s. 66.

Izraelici w niewoli babilońskiej

Przykład 2.

W niewoli babilońskiej Izraelici wyleczyli się z obyczaju oddawania czci bałwanom.
Życie Jezusa, s. 18.
W czasie niewoli wielu przyswoiło sobie pogańskie pojęcia i praktyki wnosząc je do swych obrzędów religijnych. W wielu sprawach ludzie tkwili przy pogańskich obyczajach.
Życie Jezusa, s. 18.

Pomyłka roku 1844

Przykład 3.

Błąd tkwił nie w rachubie proroczych okresów, lecz w określeniu wydarzenia, które miało nastąpić przy końcu 2300 dni.
Wielki bój, s. 291.
Od czasów apostolskich żaden ruch religijny nie był tak wolny od ludzkich błędów i podstępów szatana, jak ten mający miejsce jesienią 1844 roku.
Wielki bój, s. 275.

Przykład 4.

Pomyłka ta stała się przyczyną rozczarowania wierzących, pomimo to, że wszystko, co zostało przepowiedziane przez proroctwo, a także wszystko, na co w oparciu o dowody z Pisma Świętego oczekiwali, spełniło się.
Wielki bój, s. 291.
Chrystus nie przyszedł na ziemię, jak tego oczekiwano...
Wielki bój, s. 292.

Podrobienie przyjścia Chrystusa

Przykład 5.

Szatan widzi, że jego koniec jest bliski. Nie może oszukać całego świata. Czyni więc ostatni, rozpaczliwy wysiłek, by pokonać wiernych za pomocą zwiedzenia. Robi to podrabiając Chrystusa. [...] Ma moc, aby to uczynić.
Wydarzenia czasów końca, s. 110
Szatan nie będzie mógł jednak podrobić sposobu przyjścia Chrystusa.
Wielki bój, s. 432.

Zmartwychwstanie sprawiedliwych

Przykład 6.

Z prochu ziemi wszyscy wychodzą w tej postaci, w jakiej złożono ich do grobu.
Wielki bój, s. 445
Wszelkie skazy i ułomności pozostaną w grobie.
Wielki bój, s. 445.

Światło na nowej ziemi

Przykład 7.

Świat będzie skąpany w światłości nieba. Światłość księżyca będzie jak światło słońca, a słońce będzie świeciło siedmiokrotnie jaśniejszym światłem niż obecnie.
Posłannictwo chrześcijan, s. 228
Światło słoneczne będzie zastąpione blaskiem, który nie będzie razić (...) Zbawieni będą chodzić w bezsłonecznej wspaniałości wiecznego dnia.
Wielki bój, s. 465.

O Duchu Świętym

Przykład 8.

W końcu Duch Święty, znieważany, odrzucany i lekceważony zostanie zabrany z ziemi.
Wydarzenia czasów końca, s. 163
Obietnica Ducha Świętego nie została ograniczona do żadnego czasu ani żadnej rasy ludzkiej. Chrystus powiedział że Boski wpływ Jego Ducha pozostanie z Jego naśladowcami aż do końca.
Posłannictwo chrześcijan, s. 210.

Modlitwa wiary

Przykład 9.

Bóg upatrzył reformę zdrowotną i zakłady lecznicze, żeby przygotowały drogę wysłuchaniu modlitwy z wiary płynącej.
Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 157
Niech nikomu nie przyjdzie na myśl, że sanatorium jest miejscem, do którego się przychodzi, by odzyskać zdrowie za pomocą modlitwy wiary.
Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 157.

Lokowanie pieniędzy

Przykład 10.

Gdy na żądanie Pana przynoszą powierzoną sobie sumę, zjawiają się z wykrętnymi usprawiedliwieniami, ponieważ nie dali wekslarzom otrzymanej od Boga kwoty, by ją zainwestowali w Jego dzieło.
Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 253
Szatan kłamliwymi podszeptami skłania chrześcijan do lokowania pieniędzy tam, gdzie osiąga się najwyższy zysk.
Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 263.

Kobieta w ciąży

Przykład 11.

W jej organizmie zachodzą wielkie zmiany, potrzebuje ona większej ilości zdrowej krwi i dlatego należy zwiększyć ilość odżywczego pożywienia.
Chrześcijański dom, s. 159.
Organizm matki nie wymaga innego pożywienia w czasie ciąży. Mniemanie, że to, czego apetyt zapragnie, musi być w żołądku, jest ogromnym błędem...
Umysł-Charakter-Osobowość, s. 117.

Obietnice boże

Przykład 12.

Nic nie jest bardziej bezradne, a jednocześnie rzeczywiście bardziej niezwyciężone niż dusza, która czuje swą nicość i zdaje się całkowicie na Boga.
Prorocy i królowie, s. 98.
Obietnice Boże nie służą temu, by się ich chwytać pośpiesznie, gdy wskutek bezmyślności znajdziemy się w niebezpieczeństwie. Jawną zuchwałością jest taka postawa.
W łączności z Bogiem, s. 67.
Kształtowanie charakteru

Przykład 13.

Podstawa prawego charakteru człowieka formuje się i krzepnie dzięki zachowaniu przez matkę ścisłej wstrzemięźliwości przed narodzeniem się dziecka.
Umysł-Charakter-Osobowość, s. 117.
Prawdziwego charakteru nie kształtują siły zewnętrzne, ani też nie dziedziczymy go.
W łączności z Bogiem, s. 29.
O odrzuceniu Izraela

Przykład 14.

Chociaż Izraelici odrzucili Jego Syna, to Bóg ich nie odrzucił.
Działalność Apostołów, s. 228.
Jeden tydzień - okres siedmiu lat - zakończył się w r. 34. Wtedy to dokonując aktu kamienowania Szczepana Żydzi ostatecznie przypieczętowali swoje odrzucenie.
Prorocy i królowie, s. 383.

Rozdział ten powstał jako coś w rodzaju porównania. Nie komentuję przykładów, które pdaję - zostawiam to czytelnikom. Polecam jedynie zgłębienie tematu, najlepiej poprzez udanie się do źródeł tych wszystkich wypowiedzi. W niektórych przypadkach zdanie i jego zaprzeczenie, w dziełach E. White, znajdują się na tej samej stronie - nie trzeba daleko szukać.

Czasami odnoszę wrażenie, że autorka zapomniała o tym, co kilka zdań wcześniej napisała. Czy w zestawionych przykładach nie ma sprzeczności i wszystko "gra"? Ja twierdzę, że nie! Wyraźnie widać, że na "tym drzewie rosną dobre i złe owoce". Czy takie drzewo może być "drzewem Bożym"?


[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej] Wizyt:[an error occurred while processing this directive]