[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]Spis treści ROZDZIAŁ 9.  CZASOOKRESY

  6000 LAT
  120 LAT

Rozdział 9

Czasookresy

Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.

(Dz.Ap. 1:7)

6000 lat

Cytat 1: Przez sześć tysięcy lat bunt szatana był "postrachem ziemi" (...) Przez sześć tysięcy lat więził lud Boży i czyniłby to dalej, lecz Chrystus zerwał łańcuchy i uwolnił uwięzionych.

Wielki bój, s. 454.

Cytat 2: Przez sześć tysięcy lat gnębił ludzi, powodując płacz na ziemi i smutek w całym wszechświecie.

Wielki bój, s. 463.

Cytat 3: Sześć tysięcy lat szatan walczył, aby zatrzymać ziemię w swym posiadaniu.

Chrześcijański dom, s. 338.

Wszystkie te teksty wyraźnie wskazują, że z chwilą wypełnienia się sześciu tysięcy lat, szatan przestanie być postrachem, przestanie gnębić ludzi i przestanie walczyć.

Rodzą się więc następujące pytania:

Nie ma sensu stawianie pytania, kiedy zakończy się ten okres, skoro nie znamy daty jego początku. Okazuje się jednak, że nie jesteśmy całkiem bezradni.

Początek działalności szatana na ziemi możemy określić. Jak wiadomo, był on już w ogrodzie Eden, czyli na samym początku stworzenia świata. Kto jednak wie, w jakim momencie historii znajdujemy się obecnie? Okazuje się, że wiedzą to Żydzi. Według ich kalendarza od stworzenia świata do dziś (tzn. do 2003 r.) upłynęły 5763 lata[24]. Jest prawdopodobne, że autorka znała pogląd judaistyczny w tej kwestii i przyjęła go jako rzecz wiarygodną.

Cytat 4: Według Talmudu "świat ma istnieć przez sześć tysięcy lat; pierwsze dwa tysiące lat to pustka (nie istniała jeszcze Tora, czyli zakon); następne dwa tysiące lat to okres, w którym autorytetem jest Tora - zakon; ostatnie zaś dwa tysiące lat to okres Mesjasza" - Avodah Zarah 9a.

Prosto o roku 1844, s. 71.

Według Talmudu historia skończy się po dziesięciu tysiącach lat; kabaliści wzbogacili to twierdzenie o wszelkiego rodzaju zmiany duchowe, które będą miały wpływ na ludzi między siódmym i dziesiątym tysiącleciem (Josy Eisenberg, Judaizm, s. 95-96). Trzeba przypomnieć, iż te poglądy pochodzą z Talmudu (nie z Biblii) i są oparte na tradycji rabinicznej, ale w judaizmie nie stanowią one dogmatów - można z nimi dyskutować. Różnorodność poglądów w judaizmie jest rzeczą naturalną. Szkoda, że rodowity Żyd, Clifford Goldstein, zapomina o pięknej tradycji filozofii sporu i w swojej książce Prosto o roku 1844 prezentuje tylko to, co mówi Talmud na ten temat, ale ani słowem nie wspomina, że Ellen White też wyraźnie potwierdziła stanowisko rabinów. Władysław Polok napisał natomiast, że Ellen White o tym okresie wspomniała sześć razy. Ja znalazłem tylko te trzy wypowiedzi, które przedstawiłem wcześniej. Nie zgodzę się jednak z nim, że: Mówiąc o sześciu tysiącach lat, używała takich określeń jak "blisko", "prawie", "ponad" (Głos Adwentu 3/2001, s. 3). Jak widać, w żadnym z tych trzech fragmentów, żadnych takich przypuszczeń nie ma. Wyraźnie podany jest okres 6000 lat. Może w trzech pozostałych występują te słowa. Jeśli tak, to chętnie się z nimi zapoznam.

Nasuwają się kolejne pytania: