[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]



Statystyka

Porównanie twórczości Ellen White, zebrane z czterech różnych publikacji wydawnictwa Znaki Czasu.

Napisała ponad pięć tysięcy artykułów i 26 książek.

Śladami Wielkiego Lekarza, s. 8.

Napisała 31 książek i prawie 4500 artykułów.

Patriarchowie i prorocy, wyd.4 (ostatnia strona okładki).

Napisała ponad 80 książek, 200 traktatów i broszur oraz 4600 artykułów. Kazania, dzienniki, specjalne świadectwa i listy zajmują następne 60 000 stronic rękopisów.

Wierzyć tak jak Jezus, s. 226.

W chwili jej śmierci spuścizna literacka wynosiła ponad 100.000 stron druku, w tym 24 książki wydane (niektóre w kilkakrotnych edycjach), 2 książki w maszynopisie przygotowane do druku, 4600 artykułów wydrukowanych w periodykach kościelnych, 200 broszur, 6000 dokumentów w maszynopisie, zawierających listy i inne utwory o łącznej ilości 40 000 stron maszynowych, 2000 listów w rękopisie, dokumentów kościelnych, dzienników itp., obejmujących ok. 20 000 stron maszynopisu.

Zachariasz Łyko, Nauki Pisma Świętego, str. 431.



[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej] Wizyt:[an error occurred while processing this directive]