[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]

SŁOWO OD WYDAWCY:

"NIEWINNE KŁAMSTWO" Waltera T. Rea jest książką bulwersującą. Autor jak burza wdziera się w problematykę adwentystyczną, w świat poglądów dawno w świecie adwentystycznym uznanych i uporządkowanych, stawiając wiele i wielkich znaków zapytania, które potem - w miarę jak przedstawia dowody - przekształcają się w wykrzykniki, wyrażające dezaprobatę i negację, oburzanie autora i jego kategoryczny sprzeciw wobec zjawisk i ludzi, których uznał za manipulantów.

Atak Waltera Rea jest bezpardonowy i chwilami brutalny. Można żałować, że nie opanował rozsadzających go emocji i nie przedstawił swych argumentów w formie stonowanej. To uniemożliwiłoby jego antagonistom zaatakowanie go z tej właśnie strony, ułatwiając im polemikę z argumentami merytorycznymi. Niestety, raz jeszcze okazało się, że nieopanowanie i nadmiar emocji najbardziej szkodzą najlepszej nawet sprawie. Przeciwnicy Waltera Rea wykorzystali okazję, by - zarzucając mu ostrość sformułowań - stępić ostrze argumentów. Oczywiście, jest to skuteczne tylko do pewnego stopnia.

W związku z "'Niewinnym' Kłamstwem" głos zabrały różne osoby i gremia. Niekwestionowane prawo do obrony wykorzystała Generalna Konferencja Adwentystów Dnia Siódmego. W specjalnym dodatku do "Ministry" /z sierpnia 1982r./ pracownicy The Ellen White Estate wespół z Instytutem Studiów Biblijnych i Stowarzyszeniem Pastorów Generalnej Konferencji ADS wypowiedzieli się w sprawie. Głos zabrali bibliści i wydawcy. W kilku kwestiach wypowiedział się dodatkowo Walter Rea.

Zebraliśmy te wypowiedzi w przekonaniu, że Czytelników "'Niewinnego' Kłamstwa" zainteresują argumenty obu stron; decydując się na wydanie książki Waltera Rea, konsekwentnie zdecydowaliśmy o wydaniu materiału polemicznego. Przynajmniej w tym zakresie, jaki obecnie był dla nas osiągalny. I chociaż dla ogromnej większości bezstronnych osób argumenty merytoryczne zawarte w "'Niewinnym' kłamstwie są poza wszelką dyskusją, zapoznanie się z argumentami strony przeciwnej może się nie tylko przyczynić do głębszego i uważniejszego spojrzenia na całość, a w konsekwencji do przyjęcia rzeczy dobrych i odrzucenia rzeczy złych i wątpliwych. A wszak zarówno w sprawach życia codziennego, jak i w religijnym, duchowym doświadczeniu, to właśnie jest najważniejsze!

Wydawcy

[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]