[Wstecz] [Strona Główna]

Plagiat czy manipulacja?"

>Tym artykułem nie chcę udowadniać, że E.White była prawdziwym prorokiem, ale pokazać, że sprawa ta jest złożona i aby krytycy jej dzieł lepiej się przygotowywali do owej krytyki, zagłębiając się głębiej w meritum sprawy.

E. White wspominała, że będzie zdradzona przez swych braci. "Nauczyłam się nie być zdziwioną opozycją w żadnej postaci i z żadnego źródła. Oczekuję być zdradzona, tak jak mój Mistrz, przez wyznaniowych przyjaciół." (RH 16.10.1883 par.17)

Dokładnie 42 dni po napisaniu tych słów przez E.White, odbyła się Generalna Konferencja w 1883 roku, gdzie bracia przywódcy zdecydowali powołać "komitet pięciu" by podjęło ciężar ponownych publikacji dzieł E.White. Nie będę teraz opisywał tych uchwał, może tylko jeden cytat: "Ponieważ wiele z tych Świadectw zostało napisane w najbardziej niekorzystnych okolicznościach, pisarz był zbyt ciężko przytłoczony niepokojem i pracą, by poświęcić myśl krytyczną na gramatyczne niedoskonałości... podejmujemy zatem decyzję, że ponowna publikacja tych tomów, może uczynić zmiany werbalne by usunąć powyżej wymienione niedoskonałości, tak dalece jak to możliwe, bez zmiany myśli..." R&H 27.11.1883r. 32.

"Komitet pięciu" do zmiany Świadectw Ducha Świętego to następujące jednostki: G.I. Butler; S.N. Haskel; Uriah Smith; J.H. Waggoner (ojciec); W.C. White. Fakt, że "bracia" włączyli do komitetu Uriah Smith, kiedy to on rok wcześniej publicznie został zganiony za odrzucenie Świadectw (1882), pokazuje jak mało wiary mieli przywódcy kościoła ADS w Świadectwa Ducha Świętego. Najpierw odrzucił Świadectwa, a teraz honorują go tym, że ma je poprawiać. Nagany, które osobiście kierowane były do Uriah Smith, zostały usunięte ze Świadectw dla Zboru, po tym jak rezolucja w 1883 roku została wprowadzona. Komitet pięciu, usunął te nagany z ponownie przedrukowanych Świadectw. (Kto będzie zainteresowany tymi usuniętymi fragmentami to proszę dać znać, wyślę je na Eliasza, albo na priv zainteresowanego.)

Ta rezolucja z 1883 roku jest używana jako usprawiedliwienie, że Świadectwa są zmieniane, ponieważ gramatyczne niedoskonałości są w nich zawarte. To było fałszywe stwierdzenie, dające "braciom" wymówkę do zmiany Świadectw. Następujący cytat ukaże, że te zmiany gramatyczne to kłamstwo "Uwagi Pani White odnośnie rewizji nie zostały zapisane, a cokolwiek powiedziała, to Generalna Konferencja nie uznała, by cytować ją jako autorytet dla swego działania... Relatywnie było niewiele zmian gramatycznych błędów... Ogromna większość zmian słownych nie była związana z gramatycznymi błędami w ogóle." Ronald Greybill,Ministra Magazine 04.1994, str 12

W czasie gdy Uriah Smith był dyrektorem domu wydawniczego Adwentystów (1877-1880) Wielki Bój (1884) był gotowy do druku, ale dzięki niemu publikacja odwlekła się na 4 lata. W tym czasie, zdrowie Jakuba White (męża E.White), było bardzo słabe, mimo że był tak słaby, podjął obowiązki dyrektora na jeden rok, aż do śmierci w 1881 roku. Po jego śmierci Straszy Smith został ponownie dyrektorem domu wydawniczego od 1881 do 1897 roku, właśnie w latach najbardziej ważnych dla Adwentystów. Między innymi starszy Smith był odpowiedzialny za nieopublikowanie prawdziwego zapisu Generalnej Konferencji w Minneapolis, w 1888 roku. Dzisiaj mamy zapis wszystkich Generalnych Konferencji, ale zapis tej z 1888 roku nie istnieje pod słońcem.

Tak więc kiedy "opiekun" Ducha Proroctwa, Jakub White był żywy, pisma były bezpieczne. Po jego śmierci w 1881 roku, Uriah Smith i inni zbuntowali się przeciwko Świadectwom Ducha Boga, działając i mając pełną swobodę rządzenia nad zmianami i niszczeniem oryginałów Ducha Proroctwa. Miały być zmiany "gramatycznych niedoskonałości", bez zmiany myśli, ale dowody mówią same za siebie, jasno pokazując co uczynili, zmieniając nie tylko "myśli", ale omijając całe strony, jak np. w Wielkim Boju, gdzie usunięto 4 strony z rozdziału "Pułapki szatana". W Wielkim Boju zmiany są tak duże, że 186 stron zostało dodanych, a 4 usunięte, oprócz zmian pewnych paragrafów. Czy one wszystkie były gramatycznie niedoskonałe? W jednym WB Protestanci upadli odrzucając poselstwo Drugiego Anioła, więc i Bóg ich odrzucił, podczas gdy w drugim WB Protestanci nie upadli całkowicie, ale upadek będzie postępował w przyszłości. Jeden WB mówi, że gdyby świat nie był tak zatruty winem, wielu przyjęłoby poselstwo od Boga, a inny WB mówi, że Protestanci nie zatruli jeszcze winem trującym świata. Jeden WB mówi, że poselstwo Drugiego Anioła "Upadł, upadł, upadł Babilon" nie odnosi się do Rzymu, a drugi mówi, że odnosi się do Rzymu, ale nie tylko do Rzymu. Można by wiele jeszcze podawać tych zmian. Jedno właściwe słowo na właściwym miejscu, a cała "nauka" jest zmieniona. A "bracia" nazywają to "gramatycznymi niedoskonałościami". To jest nic innego, jak manipulacja i celowe wprowadzanie w błąd. Dzięki "komitetowi pięciu", cały faktycznie świat dziś (Protestanci i inni Chrystianie), odmawiają czytania książek Ducha Proroctwa, ponieważ wierzą, że E.White używała materiału innych światowych autorów pisząc książki. "Zatem musi być fałszywym prorokiem" mówią. Dzisiaj zapożyczanie od innych autorów nazywamy plagiatem. Tak więc E.White jest plagiatorką i fałszywym prorokiem. A duża część Adwentystów zgadza się z tym. Możecie sprawdzić to w Internecie, są setki stron, gdzie E.White jest nazywana jako fałszywy prorok i plagiator Adwentystów. Wielu z tych ludzi, to byli pastorzy ADS. Podczas gdy cała wina powinna iść na konto fałszywych pasterzy, na przywódców trzody, na tych, którzy są opłacani z dziesięcin. (Ezech.34)

A więc w 1888 roku pojawiło się nowe wydanie Wielkiego Boju. Zawierało ono 186 stron więcej, niż wydanie z 1884 roku. Są także strony usunięte, zmienione tytuły rozdziałów, tekst przerobiony i pozmieniane słowa. To już całkowicie inna książka, pierwszy z tomów serii "Konflikt dziejów". Interesujący jest fakt, że australijskie wydanie WB z 1888 roku, było dosłowną kopią WB z 1884 roku, znanego także jako "Spirit of Prophecy, vol.4".

A więc, skąd te wszystkie dodatkowe strony i zmiany pochodzą? Poprzez dzieło "komitetu pięciu", wszystkie cytaty historyczne w WB 1888, (kolejne wydania są zbudowane na tym z 1888 roku) wyszły z książek Uriah Smith, napisanych wcześniej, słowo w słowo. A.G. Daniells i W.W.Prescott na konferencji biblijnej w 1911 roku, zauważają, wyraźnie to stwierdzając, że siostra White nie była odpowiedzialna za historyczne cytaty w zmienionych wydaniach WB. Oto dowód: "Kiedy rozmawiałem z W.C. White o tym, (a nie wiem czy on jest nieomylnym autorytetem), szczerze wyznał mi, że kiedy przeglądali WB, a nie znaleźli powiązania, brali inne książki, jak "Daniel and Revelation" i używali części z nich". W.W. Prescott, Bible Conference 1911r.

W "Spectrum" magazynie Adwentystów, latem 1972 roku, Rondla Greybill opublikował dowód, że W.White nie zapożyczała materiałów od innych autorów, ale od Uriaha Smitha. Greybill próbował usprawiedliwić siostrę White, że zapożyczała materiał od kogoś z kościoła. Oto niektóre cytaty: "Jeśli ktoś weźmie klasyczne wydania Smitha z 1884 roku, porównując jego wyjaśnienie Daniela 11.36-39, z potraktowaniem przez E.White rewolucji francuskiej, szybko odkryje wyraźny dowód, że pani White nie cytowała ze Scotta, Gleiga, Thiersa czy Alisona bezpośrednio. Ona wzięła cytaty bezpośrednio z dzieła Uriaha Smitha... Jeśli ktoś porówna WB strony 273-276, z wydaniem "Thoughts on Daniel" z 1873 roku, strony 314-325, czy też z wydania z 1884 roku "Daniel and Revelation" strony 270-279, odkryje, że nie używała nic z Gleiga, Scotta ,Thiersa czy Alisona, czego Smith nie czynił..." Spectrum 1972, str. 50-51

Mając dowód na to, że nie była ona upoważniona przez Boga do zmiany swych pism, twierdzenie Graybilla, że pani White brała historyczne cytaty od Smitha, nie jest prawdą. Smith sam wstawił te cytaty do późniejszych wydań WB. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego tak zwane książki E.White, są w zgodzie z interpretacjami proroctw Smitha. Uriah Smith i "bracia" dokonali rewizji WB z 1884 roku, by dopasować go do proroczych dzieł Smitha, pozostawiając nazwisko E.White na okładkach książek. A teraz świat i Adwentyści ganią siostrę White, nie wiedząc, że to Smith jest odpowiedzialny za ten fakt, a nie E.White.

Mam skróty zapisu "konferencji biblijnej w 1919 roku" publikowany także w "Spectrum", w maju 1979 roku. Ta Konferencja wydarzyła się w 1919 roku, cztery lata po śmierci E.White. Cały zapis zawiera 2400 stron, które były "zagubione" aż do 1974 roku, kiedy dr.Donald Yost znalazł dwie książki w urzędzie Generalnej Konferencji w Waszyngtonie. Oto tylko kilka cytatów:

"W.W.Prescott: Dotykasz dokładnie doświadczenia, przez które przeszedłem osobiście, ponieważ wszyscy wiecie, iż przyczyniłem się w pewnym stopniu do zmiany Wielkiego Boju. Dostarczyłem znaczący materiał w tej kwestii... Według mnie, jest różnica pomiędzy dziełami, które ona przygotowywała sama, a tym co było przygotowane przez innych na sprzedaż społeczeństwu.

A.G.Daniells: Mógłbyś pełniej wyjaśnić różnicę pomiędzy ich powstaniem?

W.W.Prescott: Jeśli miałbym mówić szczerze, powiedziałbym, iż przez lata czułem, że czyniono błędy w postępowaniu z jej pismami dla celów handlowych.

C. M.Sorenson: Przez kogo?

W.W.Prescott: Nie chciałbym nikogo obrażać, ale uważam, że wielkie błędy były tu uczynione..."Spectrum" str.54-55, 1979r.

No cóż, jest to wystarczające by zobaczyć, iż to przywódcy zborów zmieniali i manipulowali książkami Ducha Proroctwa, a nie E.White. Jest znacznie więcej materiału, w którym przywódcy przyznają, iż to oni uczynili te zmiany, ale na razie wystarczy. Na nieszczęście, WB to nie jedyna książka, którą dotknęły zmiany. Podobnie jest z Wczesnymi Pismami, Życiem Jezusa, Patriarchami i prorokami... Są one wszystkie w wielkiej mierze kompilacjami. Przywódcy kościoła ADS są dobrze świadomi tego, to nie jest przypadek. Wiedzą co czynią. To wszystko wydarzyło się tak, jak E.White widziała, że się stanie "...Dobra muszą być skonfiskowane. Mówią one przeciwko naszemu świętemu porządkowi...(1T577.2) Były to słowa przywódców KADS pokazane jej we śnie. W tym samym czasie było pokazane E.White, że przywódcy ADS tworzą "katolicką procesję" (tamże).

Przywódcy kościoła ADS chcą ukryć przed swoimi członkami naukę oryginalnego WB z 1884 roku, najważniejszej z książek biblijnego proroctwa E.White. Czytanie innych wydań manipulowanego WB będzie zwodzić, wprowadzać w błąd i przygotowywać na przyjęcie znaku bestii oraz na uczczenie fałszywego Chrystusa.

A więc głównym powodem, dla którego Adwentyści powinni jak najprędzej powrócić do Biblii i przestać się powoływać na E. White jest udowodniony fakt, że przywódcy ADS od roku 1881, czyli od śmierci Jakuba White, systematycznie z coraz większą bezczelnością, z coraz większym tupetem, z coraz większym duchem diabelskiego wszeteczeństwa niszczą, zmieniają, usuwają, wykorzystują wypowiedzi E. White, dostosowując je do swojej polityki kościelnej i partykularnych interesów liderów skupionych wokół Generalnej Konferencji. A wszystko tylko po to, by przygotować drogę dla dialogu ekumenicznego z katolikami, protestantami i przyjmowania nauk duchowego Babilonu.

Piotr Maciejewski
www.prawda.own.pl


[Wstecz] [Strona Główna] [an error occurred while processing this directive]