[Wstecz] [Strona Główna]

Służebnica, czy prorok?

Witam wszystkich miłością Chrystusa!

CZY ELLEN WHITE BYŁA PROROKIEM CZY NIE?

Podaję odpowiedź: Mam w posiadaniu CD-ROM wszystkich Pism Ellen White w moim komputerze. Dałem hasło Ellen White prorok. Miałem 18 odpowiedzi na to zagadnienie. Każdą z nich przestudiowałem dokładnie. Każda wypowiedź z punktu oficjalnego widzenia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego mówiła, że Ellen White była prorokiem. Ale ważne jest, co Ellen White powiedziała o sobie, kim ona była.

Aby to zagadnienie dobrze zrozumieć, to najpierw należy odpowiedzieć na pytanie: Czym prorok Boży jest?

Prorok Boży jest rzecznikiem Bożym, lub Bożym ustnikiem. Bóg daje prorokowi poselstwo, a on z kolei przekazuje go ludziom. Jeśli ktoś odrzuca poselstwo, które prorok przekazuje, w rzeczywistości odrzuca Boga.

A teraz co Ellen White powiedziała o sobie, kim ona jest? Cytuję:

"Moja praca obejmuje i zawiera o wiele więcej niż to imię (prorok) oznacza. Uważam siebie jako posłankę, której powierzono przez Pana zanieść poselstwa do Jego ludu" (Letter 55, 1905; Selected Messages, Book 1, p. 36).

"Moje pełnomocnictwo, obejmuje pracę proroka, ale nie kończy się na tym. Ono zawiera o wiele więcej" (Letter 244, 1906; Selected Messages, Book 1, p. 36).

"Jeśli inni nazywają mnie imieniem proroka, nie sprzeciwiam się im. Lecz moja praca obejmuje o wiele więcej czynności, dlatego też mogę uważać siebie jako posłankę, która została posłana, aby zanieść poselstwo od Boga do Jego ludu, oraz przyjąć pracę każdej czynności, którą Pan wskaże mi" (Review and Herald, July 26, 1906).

Z powyższych wypowiedzi jasno i wyraźnie wynika, że Ellen White była prorokiem w całym tego słowa znaczeniu. Potwierdza to zdanie, które było już powyżej wspomniane, a mianowicie: "Moje pełnomocnictwo, obejmuje pracę proroka, ale nie kończy się na tym. Ono zawiera o wiele więcej". (Letter 244, 1906; Selected Messages, Book 1, p. 36).

Z chrześcijańskim pozdrowieniem,
Jan Janiuk

* - Posłanka lub posłaniec, a w języku angielskim Messenger.


[Wstecz] [Strona Główna] [an error occurred while processing this directive]