[Wstecz] [Strona Główna]

Ostatni zarejestrowany list E. G. White
St. Helena, California. 14 czerwca 1914 roku.

Moja droga siostro!

Pan dał mi poselstwo dla ciebie, a i nie tylko dla ciebie, ale również dla innych wiernych dusz, które są niepokojone przez wątpliwości i obawy odnośnie tego, czy są przyjęci przez Pana Jezusa Chrystusa. Oto Jego słowo do ciebie: "Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!". Pragniesz zadowolić Pana, a możesz to uczynić przez uwierzenie w Jego obietnice. On czeka, aby cię zabrać do przystani łaskawego doświadczenia i rozkazuje ci: "Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg.". Miałaś czasy niepokoju, ale Jezus mówi do ciebie: "Pójdźcie do mnie..... a Ja wam sprawię odpocznienie.". Radość Chrystusa w duszy jest warta wszystkiego. "Wtedy radowali się", bo są uprzywilejowani do spoczynku w ramionach wiecznej miłości.

Oddal nieufność do naszego niebiańskiego Ojca. Zamiast mówić o swoich wątpliwościach wyzwól się od nich w mocy Jezusa i pozwól światłu by świeciło do twojej duszy poprzez wypowiadanie twojego zaufania do Boga. Wiem, że Pan jest blisko by dać ci zwycięstwo. Mówię ci: bądź wzmocniona, bądź wyniesiona daleko od ciemnych lochów niewiary. Wątpliwości wtargną do twojego umysłu, bo Szatan próbuje zatrzymać cię w poddaństwie swojej okrutnej mocy; ale ty staw mu czoło w sile, którą Jezus chce ci dać; pokonaj skłonności do wyrażania niewiary w twojego Zbawiciela.

Nie mów o swojej nieudolności i wadach. Kiedy rozpacz zdaje się rozciągać nad twoją duszą spoglądaj w kierunku Jezusa mówiąc: "On żyje by wstawiać się za mną.". Zapomnij rzeczy, które są za tobą i uwierz obietnicy: "Przyjdę do was" i "będę z wami".

Bóg czeka, aby obdarzyć błogosławieństwem przebaczenia, wybaczenia grzechów, darów prawości, tych wszystkich, którzy uwierzą w Jego miłość i zaakceptują ratunek, który On oferuje. Chrystus jest gotowy powiedzieć do skruszonego grzesznika: "Patrz. Oto Ja zmusiłem twoją grzeszność, aby oddaliła się od ciebie i Ja przyodzieję cię zmianą szat.". Krew Jezusa Chrystusa jest wystarczającym argumentem, który przemawia w imieniu grzeszników. Ta krew "oczyszcza nas z wszelkiego grzechu".

Jest to twoim przywilejem by zaufać miłości Jezusa dla zbawienia, w pełni, pewnie i szlachetnie; by powiedzieć: "On mnie kocha. On mnie przyjmuje. Zaufam Mu, bo On oddał swoje życie za mnie.". Nic tak nie rozwiewa obaw, jak wejście w kontakt z charakterem Jezusa. On oświadcza: "Tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz". Oznacza to: Nie ma możliwości bym go odrzucił, bo Swym słowem zobowiązałem się przyjąć go. Bierzcie Chrystusa za Jego słowo i pozwólcie swoim ustom wyrazić, że osiągnęliście zwycięstwo.

Czy Jezus jest wierny? Czy On mówi to, co myśli? Odpowiedzcie zdecydowanie: TAK w każdym słowie. Teraz, kiedy to ustaliliście, przez wiarę żądajcie dla siebie każdej obietnicy, którą On uczynił i przyjmijcie błogosławieństwo. Taka akceptacja przez wiarę daje życie duszy. Możesz wierzyć, że Jezus jest wierny wobec ciebie mimo tego, że czujesz się najsłabszym i najmniej wartym z Jego dzieci. Gdy uwierzysz wszystkie twoje ciemne i ciążące wątpliwości zostaną odrzucone na arcyzwodziciela, który je zapoczątkował. Możesz być wielkim błogosławieństwem, gdy weźmiesz Boga za Jego słowo. Przez żywą wiarę masz Mu ufać nawet gdy jest w tobie silny impuls, by mówić słowa nieufności.

Pokój przychodzi wraz z poleganiem na boskiej mocy. Gdy tylko dusza postanowi działać zgodnie z danym światłem Duch Święty daje więcej światła i mocy. Łaska Ducha jest dostarczona, by współpracować z decyzją duszy, ale nie jest po to, aby zastępować indywidualne ćwiczenie wiary. Sukces w chrześcijańskim życiu zależy od przywłaszczenia sobie światła, które dał nam Bóg. To nie obfitość światła i świadczenie czynią duszę wolną w Chrystusie. Tym, co czyni duszę wolną w Chrystusie, jest wzrost siły, woli i energii duszy do szczerego wołania: "Panie, wierzę. Pomóż niedowiarstwu memu".

Raduję się jasnymi perspektywami przyszłości i ty też możesz. Bądź radosna i wychwalaj Pana za jego miłujące serce. Powierz Jemu to, czego nie możesz zrozumieć. On cię kocha i współczuje twojej każdej słabości. On "ubłogosławił nas wszystkimi duchowymi błogosławieństwami niebiańskich miejsc w Chrystusie.". Nie zadowoli to serca Nieskończonego, że da tym, którzy kochają Jego Syna, gorsze błogosławieństwo niż daje swojemu Synowi.

Szatan stara się by odprowadzić nasze umysły od potężnego Pomocnika. Czyni to by wprowadzić nas w rozważanie wynaturzenia naszych dusz. Jezus jednakże, pomimo tego, że widzi winę przeszłości, mówi o wybaczeniu; a my nie powinniśmy hańbić Go przez wątpienie w Jego miłość. Poczucie winy musi być pozostawione u stóp krzyża, bo inaczej zatruje źródła życia. Kiedy Szatan wciska ci swoje groźby odwróć się od nich i pociesz swoją duszę obietnicami biblijnymi. Chmura może być sama w sobie ciemna, lecz, gdy zostanie wypełniona światłem z nieba, to zamienia się w złotą jasność, bo chwała Boga na niej spoczywa.

Dzieci Boże nie mają być poddanymi uczuć i emocji. Kiedy ulegają wahaniom między nadzieją a trwogą to cierpi na tym serce Chrystusa; przecież On dał im niewątpliwy dowód swojej miłości. On chce, aby byli ustabilizowani, wzmocnieni i ustaleni w najbardziej świętej wierze. On chce, aby czynili dzieło, które im powierzył. Wtedy ich serca staną się w Jego dłoniach jak święte harfy; każdy wydany przez nich akord będzie chwaleniem i dziękczynieniem Temu zesłanemu przez Boga by zabrał grzechy świata.

Miłość Chrystusa dla Jego dzieci jest tak czuła jak i mocna. Jest ona mocniejsza niż śmierć, bo przecież On zmarł by okupić nasze zbawienie, by mistycznie i wiecznie uczynić nas jedno z Sobą. Jego miłość jest tak silna, że kontroluje wszystkie Jego moce i zatrudnia olbrzymie zasoby niebios by działały dla dobra Jego ludu. Ona jest niezmienna ani bez cienia odwrotu - ta sama wczoraj, dziś i na zawsze. Mimo tego, że grzech istniał od wieków próbując przeciwdziałać tej miłości i tamując jej napływ na ziemię, to miłość ta ciągle płynie bogatymi strumieniami do tych, za których Chrystus umarł.

Bóg kocha bezgrzesznych aniołów, którzy mu służą i są posłuszni wszystkim Jego przykazaniom, lecz On nie daje im łaski gdyż jej nie potrzebują, bo nigdy nie zgrzeszyli. Łaska jest atrybutem okazywanym nie zasługującym na to istotom ludzkim. My jej nie szukaliśmy; ona została zesłana by znaleźć nas. Bóg cieszy się zsyłaniem, łaski na tych, którzy jej łakną i pragną, i to nie dlatego, że zasłużyliśmy na nią, ale właśnie dlatego, że na nią nie zasłużyliśmy. Nasza potrzeba jest warunkiem, który daje nam zapewnienie, że otrzymamy dar.

Nie powinno to być trudną sprawą by zapamiętać to, że Pan chce abyśmy złożyli wszystkie nasze kłopoty i rozterki u Jego stóp... i pozostawili je tam. Idź do Niego, mówiąc: "Panie, moje brzemię jest zbyt ciężkie dla mnie do noszenia. Czy przyjmiesz je za mnie?". A On odpowie: "Tak, przyjmę je.". 'W miłosierdziu wiecznym zlituję się nad tobą.'. Wezmę twoje grzechy i dam ci pokój. Nie skazuj już dłużej na wygnanie swego własnego poczucia godności; ponieważ wykupiłem cię za cenę Swej własnej krwi. Moja jesteś. Wzmocnię twą osłabioną wolę. Usunę twe wyrzuty sumienia za grzech." "Ja, Ja sam gładzę przestępstwa twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspomnę. Przywiedź mi na pamięć, sądźmy się społu; wypowiedz się, abyś mógł być usprawiedliwiony?" "Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne." "Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego." Odpowiedz na wołania Bożego miłosierdzia, i powiedz: "Zaufam Panu i zostanę pocieszona. Będę chwaliła Pana; bo odwrócił się Jego gniew. Będę się radowała w Panu, który daje zwycięstwo."

[Wstecz] [Strona Główna] [an error occurred while processing this directive]