ARGUMENTY PRZECIW
Książki On-Line
Artykuły
Linki
ARGUMENTY PRZECIW
ARGUMENTY ZA
Książki On-Line
Artykuły
Linki
ARGUMENTY ZA


"...była: albo zwiedzioną przez demona fałszywą prorokinią, albo osobą niespełna rozumu, albo miała prawdziwego 'ducha proroctwa'. Albo była największą zwodzicielką w historii chrześcijaństwa lub jednym z największych chrześcijańskich proroków: Ktoś, kto twierdzi, że w widzeniu został zabrany do innych światów i rozmawiał z ich mieszkańcami, to kłamie, albo jest szaleńcem, albo prorokiem, przez którego Pan zsyła światło prawdy, a żadne objawienie od czasów apostolskich nie może się z nim równać."

"..albo autorka opisywała to co ukazano jej za pośrednictwem ducha proroctwa, albo była zwodzicielką dopuszczającą się największego zwiedzenia od czasu, gdy magiczne okulary Josepha Smitha rzekomo pozwoliły mu przetłumaczyć tekst zapisany na złotych tablicach, dzięki czemu miała powstać Księga Mormona."

"Ellen White oświadczyła, że jej pisma 'albo pochodzą od Boga, albo od szatana'. Który z nich inspirował powyższe wypowiedzi?

Na pewno są tacy, którzy wyrywają z kontekstu fragmenty pism Ellen White, by udowodnić to, z czym ona nigdy by się nie zgodziła. Na pewno ci, którzy stoją zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie wszelkich sporów - czy to w kwestii natury Chrystusa, czy przyjmowania leków, czy spożywania pieprzu - gromadzą cytaty z pism Ellen White, by dowieść słuszności swojego stanowiska. Na pewno jej pisma były używane, by wywierać taki nacisk na ludzi, aż w końcu nie mogli już ich czytać. Na pewno niektórzy wywyższają pisma Ellen White tak bardzo, iż wielu innych odrzuciło jako natchnione, gdyż w ich mniemaniu zawiodły ich oczekiwania. Niektórzy opierają swoją wiarę na pismach Ellen White zamiast na Biblii. Dla niektórych Ellen White jest ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach. Na pewno jej pisma były niewłaściwie wykorzystywane, błędnie interpretowane i przekręcane na setki sposobów..."

Powyższe cytaty pochodzą z książki Clifford'a Goldstein'a "Ostatki" wydanej przez Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu" Warszawa 2001, ze stron 63-65.

SERWIS TEN STAWIA SOBIE ZA CEL ZEBRANIE WSZELKICH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW, BY CZYTELNIK MÓGŁ SAMODZIELNIE, BEZ NACISKÓW ZARÓWNO ZWOLENNIKÓW, JAK I PRZECIWNIKÓW ELLEN GOULD WHITE, OCENIĆ TĄ BEZ WĄTPIENIA KONTROWERSYJNĄ POSTAĆ I JEJ DOROBEK LITERACKI.

Jeśli możesz pomóc w zdobyciu nowych materiałów, tłumaczeniu, lub w jakikolwiek inny sposób, webmaster tego serwisu zaprasza Cię niniejszym do współpracy.